Akcelerator TAURON Progres

Zgłoś swój pomysł do programu >

O akceleratorze

Program akceleracyjny TAURON Progres dedykowany jest podmiotom pracującym nad rozwiązaniami wpisującymi się w wyzwania stojące przed branżą energetyczną, a w szczególności wskazane w Strategii rozwoju Grupy TAURON i zmapowane m.in. w Strategicznej Agendzie Badawczej TAURON.

 

W szczególności poszukujemy rozwiązań w obszarach:

OBSZAR DYSTRYBUCJA

innowacyjne rozwiązania zwiększające efektywność eksploatacji i rozwoju sieci dystrybucyjnych

OBSZAR WYTWARZANIE OZE

nowoczesne rozwiązania wspierające zarządzanie, utrzymanie oraz efektywność infrastruktury OZE

OBSZAR WYTWARZANIE I DYSTRYBUCJA CIEPŁA

nowe technologie wspierające „zieloną transformację” ciepłownictwa i efektywność operacyjną

OBSZAR KLIENT

Tworzenie nowych i rozwój produktów i usług oraz nowych modeli biznesowych w odpowiedzi na potrzeby klienta

OBSZAR CYFRYZACJA

rozwiązania wspierające transformację cyfrową Grupy TAURON

OBSZAR TECHNOLOGIE WODOROWE

nowoczesne rozwiązania wspierające proces produkcji „zielonego” wodoru

Poszukujemy podmiotów, z którymi podejmiemy współpracę przy rozwoju innowacyjnych rozwiązań, pozwalających na poszerzenie obecnej oferty spółek Grupy TAURON o nowe produkty i usługi, ale również mających wpływ na usprawnienie procesów produkcji i świadczenie usług oferowanych już na rynku.

Wsparcie w ramach programu możliwe jest dzięki współpracy TAURON Polska Energia S.A. z pozostałymi spółkami stanowiącymi Grupę TAURON.

Dowiedz się więcej o Grupie TAURON

Wsparcie w ramach akceleratora

Pokrycie kosztów prac

Startup może liczyć na wsparcie w formie środków finansowych na pokrycie kosztów prac w ramach projektu pilotażowego prowadzonego w Programie.

Udostępniona infrastruktura

Prace pilotażowe mogą być prowadzone na infrastrukturze Spółek Grupy TAURON, odpowiedniej dla charakteru i przeznaczenia testowanego rozwiązania.

Współpraca z ekspertami Grupy TAURON

Przygotowanie rozwiązania do wdrożenia na rynek to nie tylko rozwój techniczny produktu i testy z udziałem ekspertów merytorycznych Grupy TAURON. To również praca z ekspertami biznesowymi nad weryfikacją przyjętego modelu biznesowego.

Wsparcie dużego, doświadczonego podmiotu

Realizacja pilotażu i walidacja produktu przy współpracy z klientami dużego podmiotu, umożliwi szeroką analizę przydatności rozwiązania w warunkach rzeczywistych.

Na wsparcie ze strony TAURON mogą liczyć podmioty, których rozwiązania znajdują się na co najmniej 7 poziomie gotowości technologicznej (TRL 7).

Poziomy gotowości technologicznej (TRL) od 7 do 9 rozumiane są następująco:

 • Poziom 7 (VII)

  Prototyp jest już prawie na poziomie systemu operacyjnego. Poziom ten reprezentuje znaczący postęp i wymaga zademonstrowania, że rozwijana technologia jest możliwa do zastosowania w warunkach operacyjnych. Do badań na tym poziomie zalicza się badania prototypów na tzw. platformach badawczych.

   

  zrealizowano testy prototypu rozwiązania w warunkach operacyjnych.

 • Poziom 8 (VIII)

  Oznacza to, że potwierdzono, że docelowy poziom technologii został osiągnięty i technologia może być zastosowana w przewidywanych dla niej warunkach. Praktycznie poziom ten reprezentuje koniec demonstracji. Przykłady obejmują badania i ocenę systemów w celu potwierdzenia spełnienia założeń projektowych, włączając w to założenia odnoszące się do zabezpieczenia logistycznego i szkolenia.

   

  zademonstrowano ostateczną postać rozwiązania.

 • Poziom 9 (IX)

  Wskazuje to, że demonstrowana technologia jest już w ostatecznej formie i może zostać zaimplementowana w docelowym systemie. Między innymi dotyczy to wykorzystania opracowanych systemów w warunkach rzeczywistych.

   

  rozwiązanie jest gotowe do wdrożenia

W zależności od specyfiki oferowanego rozwiązania, jego innowacyjności i zaawansowania technologicznego, Grupa TAURON przewiduje różne modele współpracy. Pozwalają one na ocenę działania rozwiązania w warunkach rzeczywistych, jego dalszy rozwój, dają szansę na wdrożenie i wykorzystanie sprawdzonego rozwiązania w ramach działalności spółki Grupy TAURON.

Etapy selekcji

Ocena i analiza formularza zgłoszeniowego przez ekspertów

Prezentacja rozwiązania przed ekspertami TAURON

Uzupełnienie dokumentów na wniosek akceleratora 

Umowa

Pilotaż

Fundusz CVC

Podmioty zgłaszające chęć pozyskania wsparcia kapitałowego na rozwój swojego rozwiązania mogą otrzymać wsparcie finansowe od funduszu CVC współtworzonego przez Grupę TAURON.

TAURON we współpracy z Polskim Funduszem Rozwoju i Narodowym Centrum Badań i Rozwoju powołał fundusz inwestycyjny CVC EEC Magenta.

Fundusz CVC EEC Magenta, którego współfundatorem jest TAURON, funkcjonuje w ramach dwóch programów: PFR Starter FIZ oraz PFR NCBR CVC. Podmiotem odpowiedzialnym za zarządzanie funduszem jest niezależna od inwestorów spółka EEC Magenta Sp. z o.o.

PFR Starter FIZ

Finansowanie w ramach programu PFR Starter FIZ: inwestycja w projekty na wczesnym etapie rozwoju z szeroko pojętej branży energetycznej, ochrony środowiska, czystych technologii oraz inżynierii materiałowej. Poza finansowaniem, wynoszącym nawet 3 mln zł EEC Magenta oferuje m.in. możliwość testowania swoich produktów oraz realizacji pilotażowych wdrożeń w ramach infrastruktury partnera – Grupy TAURON, jak również możliwość korzystania z szerokiej bazy kontaktów.

Poznaj szczegóły

PFR NCBR CVC

EEC Magenta finansuje projekty spółek na etapie wzrostu, których pierwsza komercyjna sprzedaż produktów lub usług nastąpiła nie dłużej niż 7 lat temu. Wsparcie kierowane jest do zespołów, które tworzą innowacyjne rozwiązania w sektorze energii, czystych technologii oraz inżynierii materiałowej. Wielkość funduszu wynosi 160 mln zł, a maksymalne dofinansowanie jednego projektu to 26 mln zł. Jako spółka w należąca do portfolio EEC Magenta, może dodatkowo czerpać z wiedzy oraz doświadczenia zespołu zarządzającego funduszem, który może pochwalić się działalnością m.in. w Dolinie Krzemowej.

Poznaj szczegóły